AVIS LEGAL

Les seves dades seran incloses en una base de dades de Centre Gavina S.L. per a l’administració de serveis.

De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informem que el dret d’accés, rectificació i cancelació de les seves dades pot exercir-lo en Centre Gavina S.L. · C/ Fructuós Gelabert, 7, entl. 4ª · 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).